Sverresborg Idrettsforening

Sverresborg IF
StartsideStyretNyheterMedlemregister

Årsmøter SIF

Årsmøte 2014 6. mai 2014 kl 2000

Protokoll

Møtedokumenter:

Innkalling

Årsmelding

Innstilling fra valgkomiteen 

 

Ekstraordinært årsmøte 22.04.2014

Protokoll

Ekstraordinært årsmøte 27.06.2013:

Protokoll

Møtedokument:

- Innkalling 

- Valgkomiteens innstilling

 

Årsmøte 2013 30.04.2013:

Protokoll

Møtedokument:

- Innkalling

- Årsmelding

- Regnskap og budsjett

- Forslag til lovendring

- Valgkomiteens innstilling

 

Protokoll årsmøte 2012

Protokoll årsmøte 2011

Protokoll årsmøte 2010

Årsberetning 2009