Sverresborg Idrettsforening

Sverresborg IF
StartsideStyretNyheterMedlemregister

Politiattest

Det er trygt å være barn i Sverresborg


Alle voksne som har et tillits- eller ansvarsforhold til barn i Sverresborg Idrettsforening skal dokumentere at de ikke har gjort seg skyldige i seksuelle overgrep mot barn. Derfor har alle voksne i klubben som utfører oppgaver som innebærer tett kontakt med barn vist fram gydlig politiattest.

Det er styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite som har innført ordningen i idretten. Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Stadig flere institusjoner har innført ordning med politiattest. Sverresborg Idrettsforening ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep i idretten, og vi ser på innføring av politiattest som et virkemiddel for å begrense mulighetene for slike overgrep.

Det er politiet som underskriver politiattesten, og den dokumenterer at vedkommende ikke er registrert i politiets registre i saker som omhandler seksuelle overgrep og trakassering. I praksis viser alle voksne som er engasjert i Sverresborg fram attesten til en tillitsvalgt i styret. De som ikke viser fram en slik attest vil heller ikke kunne ha tillitsverv av noe slag i klubben.

Styret i Sverresborg Idrettsforening har besluttet at fremlegging av politiattest skal være en fast, årlig rutine.

Det er et overordnet mål at Sverresborg Idrettsforening skal være en trygg klubb for alle.