Sverresborg Idrettsforening

Sverresborg IF
StartsideStyretNyheterMedlemregister

Medlemskap i SIF

Sverresborgs medlemsregister er nå endel av den nye intranett- og internettløsningen vår, og vi kan dermed distribuere arbeidet med oppdatering av informasjon ut til avdelingene, slik at registeret fremstår 100% korrekt til enhver tid.

Viktig med ajourført register

Det er svært viktig for SIF å holde dette registeret ajourført, da det danner grunnlag både for innrapporteringer til regioner og forbund og for vår fakturering av medlemskontingenter, aktivitetsavgifter, cupavgifter, egenandeler og annet.  Vi håper derfor at alle klubbens medlemmer og tillitsvalgte bidrar til dette ved å melde fra om ting som ikke er korrekt.

Forenklede rutiner

For å gjøre det enkelt å vedlikeholde informasjon i medlemsregisteret har vi laget egne skjema for nyregistrering, endring og opphør av medlemskap.  Det skal derfor være enkelt å melde seg inn i SIF, og enkelt å melde fra om endringer av adresser, telefonnumre og e-postadresser.

 

Medlemskap

I SIF har vi flere typer medlemskap, og det er opp til medlemene å velge type.  Du kan enten stå som enkeltmedlem, være del av et familiemedlemskap eller være støttemedlem.  Vi har også en egne medlemstype for æresmedlemmer.
I et familiemedlemskap skal en av medlemmene være "Familie Hoved" og de øvrige "Familie medlem".  Den som er "Familie Hoved" er den SIF sender ut fakturaer til.

E-post

For å få full effekt av vårt nye intranettsystem, er vi avhengig av å ha korrekte e-postadresser på alle medlemmer.  Dette gjelder både aktive, foreldre og alle tillitsvalgte.  All kommunikasjon fra klubben vil gå via løsningens eget e-postsystem, og dette effektiviserer all skriftlig kommunikasjon vesentlig.