Sverresborg Idrettsforening

Sverresborg IF
StartsideStyretNyheterMedlemregister

Medlemskontingent

Årsmøtet 2011 vedtok at medlemskontingenten for 2011 og 2012 økes til kr 200 for enkeltmedlem. Denne satsen er beholdt også for 2013 og 2014.

De øvrige kontingentene forblir uendret, kr 400 for famile- og kr 100 for støttemedlem.

Enkeltmedlemsskap kr 200
Familiemedlemsskap kr 400
Støttemedlem kr 100
   

Fra 2012 vil rutinene for å sende ut krav om medlemskontingent være som følger:

-5. januar sendes mail eller faktura pr post ut med betalingsfrist ca 20. januar. Grunnlag for kravet laglister fra høsten før.

-25. januar sendes purring på ikke betalte krav.

-15. februar oversendes lister til de enkelte lagene med oversikt over ikke betalte kontingenter.

-1. mars - spillere som ikke har betalt kontingent blir ekskludert fra spill.

Kontingent for 2012 og 2013 ble fakturert i januar måned.

Kontingent for 2011 ble fakturert i mai 2011.

Kontingent for 2010 ble fakturert i oktober 2010.